kwiecień
2021
15
czwartek
Adolfiny
Odetty
Wacława

      

  Współpraca ponad granicami

Współpraca ponad granicami

Koźmin Wlkp. prowadzi ożywioną współpracę zagraniczną, czego efektem są :
- Dyplom Rady Europy przyznany w 1999 r. za osiągnięcia w propagowaniu idei europejskiej,
- Honorowa Flaga Rady Europy wręczona w 2002 r. za "wysiłki w promowaniu zjednoczenia i wzajemnego zrozumienia wśród mieszkańców Europy". Szerzej o uroczystości wręczenia Flagi.

W 1991r. podpisana została umowa o współpracy z holenderską gminą Made en Drimmelen (Brabancja Północna), która w 1998r. po połączeniu z ościennymi gminami przyjęła nazwę Drimmelen. Choć sama umowa dotyczyła głównie kontaktów samorządowych, społecznych i kulturalnych, nadrzędnym celem współpracy było nawiązanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy placówkami oświatowymi, zespołami sportowymi oraz mieszkańcami obu gmin. Cel ten został osiągnięty, a przez minione 10 lat zrealizowano wiele wspólnych projektów. Na stałe w życie społeczne obu gmin wpisały się coroczne wymiany dzieci i młodzieży, koncerty zespołów artystycznych, staże dla absolwentów i wspólne zawody sportowe. Współpraca znajdowała swój wyraz w najważniejszych dla gmin wydarzeniach: odsłonięciu w Made w 50-tą rocznicę wyzwolenia tego miasta pomnika poświęconego żołnierzom I Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka z udziałem Królowej Beatrix i Prezydenta Lecha Wałęsy, jubileuszu 130-lecia szkół w koźmińskim zamku, wspólnej rekultywacji skweru przy kościele św. Stanisława i przekształceniu go w Park Przyjaźni. Owocami współpracy są również place zabaw dla dzieci na koźmińskim osiedlu przy ul. Tysiąclecia oraz w Borzęciczkach.
Efekty współpracy zostały dostrzeżone przez głowy obu państw. Burmistrz Drimmelen Jan Elzinga odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Natomiast jubileusz dziesięciolecia współpracy stał się okazją do nadania przez Królową Beatrix Orderu Oranje Nassau burmistrzowi Koźmina Wlkp. - Bolesławowi Kasprzakowi. Obchodzony uroczyście w 2001r. jubileusz upamiętniono zarówno w Koźminie, jak i w Made monumentalnymi rzeźbami oraz posadzeniem dziesięciu drzewek. Szerzej o jubileuszu - [kliknij]

Historia stosunków Koźmina Wlkp. z niemieckim Związkiem Gmin Bad Tennstedt z Turyngii ma swój początek w połowie lat dziewięćdziesiątych. W 1999r. współpraca ta została ujęta w ramy formalnej umowy. I tutaj partnerzy mogą poszczycić się osiągnięciami w dziedzinie wymiany kulturalnej, dzieci i młodzieży oraz poszczególnych grup zawodowych. Intensywnie rozwinęły się kontakty ochotniczych straży pożarnych. Ciekawym przedsięwzięciem jest wspólna grupa cyrkowa złożona z uczniów koźmińskiego Gimnazjum i szkół w Kirchheilingen i Niddatal, mająca za sobą udane występy zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

Najstarszą genezę ma jednak współpraca z niemiecką gminą Bellheim (Nadrenia - Palatynat) zapoczątkowana przez parafie obu miast już na początku lat osiemdziesiątych. Wówczas to, w okresie stanu wojennego mieszkańcy Bellheim pospieszyki z pomocą koźminianom, wielokrotnie dostarczająvc odżywki dla dzieci, odzież, lekarstwa. Dalsza współpraca doprowadziła m.in. do wspólnej budowy groty Matki Boskiej z Lourdes przy koźmińskim kościele p.w. św. Stanisława oraz do wakacyjnych wymian młodzieży. 3 października 2001r. obchodzono jubileusz 20-tej rocznicy nawiązania współpracy. Obchodom towarzyszyła inauguracja Jesiennych Koncertów Organowych w kościele p.w. św. Stanisława. Rok później - 19 pażdziernika 2002 r. współpraca ta została ujęta w formalne ramy. Tego dnia w sali sesyjnej koźmińskiej Rady Miejskiej umowę o współpracy podpisali burmistrzowie obu miast : Dieter Adam i Bolesław Kasprzak. Już w listopadzie tego samego roku, podczas specjalnego koncertu w Bellheim, niemieckiej publiczności zaprezentowały się : Chór im. Czesława Czypickiego, Kapela Znad Orli oraz Młodzieżowe Studio Piosenki.

Najkrótszą historię ma współpraca, Koźmina Wielkopolskiego z węgierską gminą Balatonmariafürdö. Początki tych kontaktów sięgają 2004 r., kiedy to Starosta Powiatu Krotoszyńskiego wraz z przedstawicielami Związku Gmin Południowo - Zachodniego Balatonu podpisali list intencyjny, w którym wyrazili wolę nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy powiatem krotoszyńskim, a gminami znad Balatonu. W kolejnych latach umowy partnerskie z konkretnymi gminami węgierskimi podpisały: Zduny i Sulmierzyce. 20 sierpnia 2007 r. doszło do podpisania oficjalnego aktu partnerstwa pomiędzy Koźminem Wielkopolskim a gminą Balatonmariafürdö. Na tym dokumencie swoje podpisy złożyli: Galacz György, burmistrz Balatonmariafürdö i Maciej Bratborski, burmistrz Koźmina Wlkp. Włodarze partnerskich miast zobowiązali się do: zacieśniania przyjacielskich kontaktów pomiędzy organizacjami społecznymi i kulturalnymi, wymiany turystycznej i promowania partnerskich gmin. Podpisanie aktu partnerstwa miało miejsce na Węgrzech. We wrześniu 2007 r. przedstawiciele partnerskiej gminy przyjechali do Koźmina Wielkopolskiego, by omówić konkretne formy współpracy, która ma objąć między innymi: wymianę dzieci i młodzieży, kontakty ochotniczych straży pożarnych, grup i zespołów muzycznych. Ustalono, że delegacja węgierskich przyjaciół weźmie udział w Dniach Koźmina 2008 r., natomiast przedstawiciele naszej gminy pojadą nad Balaton na otwarcie sezonu turystycznego.

 

Bad Tennstedt
 www.badtennstedt.de


www.balatonmariafurdo.hu

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn