kwiecień
2021
15
czwartek
Adolfiny
Odetty
Wacława

      

  Herb i flaga

Herb i flaga

Herb i flaga

 

 

Najstarsze zachowane dokumenty z pieczęcią Koźmina pochodzą z pierwszej połowy XVw. Przedstawiają one białego orła bez korony z rozpostartymi skrzydłami na czerwonym tle. Przyjmuje się, że herb ten pochodzi jeszcze z czasów książęcych z XIII w.

 

Orzeł bez korony był herbem miasta do końca XVIII w. W okresie Księstwa Warszawskiego zmieniono herb na ukoronowaną tarczę, a po powrocie po 1815 roku okupacji pruskiej zmiana herbu następowała kilkakrotnie. Wówczas wprowadzano do herbu orła pruskiego, patronów miasta - św. Wawrzyńca i św. Floriana.

 

W roku 1896 powrócono do herbu przedstawiającego książęcego orła nieukoronowanego. Herb ten uznano za obowiązujący po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, a także po II wojnie światowej.

 

Wygląd orła na tarczy herbowej poważnie zmieniono przy weryfikacji herbów miast polskich w 1966r. i w tej postaci funkcjonował on niemal do końca 1991r.

 

W dniu 30 grudnia 1991r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyglądu herbu i flagi miasta Koźmina. Zatwierdzony tą uchwała herb nawiązuje do herbu umieszczonego na Sztandarze Koła Śpiewaczego w Koźminie ufundowanego 1 listopada 1892r.

 

 
 
Natomiast flaga Koźmina Wlkp. to prostokąt w kolorze zielonym, na środku którego umieszczony jest herb miasta.

 

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn