wrzesień
2020
25
piątek
Aureli
Kamila
Kleofasa

      

  Kurkowe Bractwo Strzeleckie

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności

ZASADY PRZYJĘCIA CZŁONKÓW DO KURKOWEGO BRACTWA STRZELECKIEGO W KOŹMINIE WLKP.


Członkiem zwyczajnym Bractwa może zostać obywatel polski, płci męskiej, po ukończeniu 18 – ego roku życia, wyróżniający się: patriotyzmem, sumiennością, odpowiedzialnością za własne działania, o wykształconych zasadach etycznych i moralnych, posiadający zaufanie współbraci.
Zgłoszenie członka następuje w formie pisemnej. Składający deklarację członkowską jest obowiązany odbyć 12 – miesięczny staż, który może być skrócony w poszczególnych wypadkach, uzasadnionych postawą obywatelską i wkładem pracy społecznej.
Zarząd Bractwa w tajnym głosowaniu, zwykłą większością głosów przyjmuje lub odrzuca zgłoszenie. Decyzja Zarządu nie wymaga uzasadnienia, ani też nie przysługuje od niej odwołanie.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Bractwa staje się jego pełnoprawnym członkiem po złożeniu ślubowania, którego treść ma brzmienie: „Ślubuję wiernie służyć Państwu Polskiemu w każdej potrzebie, przestrzegać przepisów statutowych i regulaminowych Bractwa i dążyć wszystkimi siłami do jego najlepszego rozwoju, a w czasie służby w Bractwie przełożonym oddawać winny szacunek i posłuszeństwo”. Powyższe ślubowanie odczytuje starszy lub podstarszy w obecności Zarządu Bractwa i zobowiązuje członka, przez podanie ręki, który to akt stwierdza się protokolarnie.
Wymagane jest, aby kandydat starający się o wstąpienie do Bractwa posiadał dwie osoby wprowadzające.
Wszystkich, którzy chcieliby wstąpić do KBS zapraszamy i informujemy, że wszelkie sprawy organizacyjne dotyczące wstąpienia do bractwa prowadzą: Starszy Bractwa – brat Michał Wawrzyniak (tel. 609 087 648). Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Z życia Bractwa :

 

Kurkowe Bractwo Strzeleckie 2018

Kurkowe Bractwo Strzeleckie 2014
Kurkowe Bractwo Strzeleckie 2013
Kurkowe Bractwo Strzeleckie 2012 

Kurkowe Bractwo Strzeleckie 2011

Kurkowe Bractwo Strzeleckie 2010

Kurkowe Bractwo Strzeleckie 2009

Kurkowe Bractwo Strzeleckie 2008

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn