czerwiec
2020
1
poniedziałek
Gracji
Jakuba
Konrada

      

  Ważniejsze wydarzenia w działalności chóru im. Czesława Czypickiego w roku 2006

6.01 - koncert kolęd w Klubie Seniora.
8.01 - śpiew kolęd podczas mszy św. w kościele św. Stanisława w Koźminie Wlkp.
14.01 - udział w mszy św. w Farze: intencja - 50-lecie pożycia małżeńskiego Pelagii i Czesława Warkockich. Druh Czesław śpiewa w chórze w basach.
15.01 - koncert kolęd w kościele św. Wawrzyńca. Po koncercie w restauracji "Wieża" odbyło się spotkanie noworoczne z udziałem władz samorządowych.
21.01 - śpiew kolęd podczas mszy św. w kościele w Borzęciczkach.
21.01 - koncert kolęd w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Borzęciczkach.
27.01 - na zaproszenie dyrekcji SP im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 Prezes Honorowy - kronikarz chóru Stefan Kaźmierczak wziął udział w wieczornicy patriotycznej, gdzie opowiedział o Czesławie Czypickim i pierwszym sztandarze chóru z 1892 r.
4.02 - udział w mszy św. w kościele św. Stanisława: intencja - 50-lecie pożycia małżeńskiego Krystyny i Jerzego Węglińskich. Druhna Krystyna śpiewa w chórze w sopranach.
27.02 - walne zebranie sprawozdawcze członków chóru. Przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu za 2005 r. i udzielono absolutorium Zarządowi. Zatwierdzono plan pracy i budżet na 2006 r.
13.03 - odbyło się spotkanie towarzyskie z okazji Dnia Kobiet i Dnia Chłopaka.
2.04 - minął rok bez Jana Pawła II, lecz Jego świadectwo zawsze będzie z nami. Dla uczczenia tej rocznicy chór wziął udział w uroczystej mszy św. w Klasztorze. Wzbogacając liturgię mszy św. śpiewem, wykonał kilka utworów, a wśród nich "Barkę" i "Abba Ojcze". Po mszy św. koźmińska młodzież przygotowała montaż słowno-muzyczny związany z pontyfikatem Papieża. Po koncercie obie parafie udały się na skwer przy ul. Jana Pawła II, gdzie władze miasta przygotowały 10 kamieni z tabliczkami symbolizującymi dziesiątki różańca, na których umieszczono fragmenty homilii Jana Pawła.
3.05 - udział w mszy św. w kościele św. Wawrzyńca z okazji 215 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i święta Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej. Uroczystości 3-majowe zakończyły się na skwerze przy ul. Jana Pawła. Przedstawiciele władz samorządowych posadzili Dąb Papieski, wyhodowany z jednego z żołędzi poświęconych przez Jana Pawła II, podczas pielgrzymki polskich leśników.
7.05 - udział w mszy św. w Klasztorze z okazji odpustu parafialnego.
21.05 - chór wystąpił podczas mszy św. koncelebrowanej w Klasztorze z okazji złotego jubileuszu ks. kanonika Wojciecha Bogackiego.
28.05 - chór wystąpił podczas mszy św. z okazji 25-lecia przyjaźni Koźmin - Bellheim. Uroczystość zakończono przed probostwem na ul. Klasztornej, gdzie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą jubileuszowi. Na akademii życzenia jubilatom złożyli dyrygentka Gabriela Dopierała i Prezes Honorowy Stefan Kaźmierczak. W ramach współpracy chór przebywał w Bellheim w 2002 r.
4.06 - odbyły się XIV Koźmińskie Spotkania Chóralne.


Chwilą ciszy uczczono pamięć 80- tej rocznicy śmierci patrona chóru Czesława Czypickiego, który zmarł 15.10.1926 r. Z tej okazji chórzyści złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową na budynku ośrodka kultury. W spotkaniach wzięły udział chóry powiatu krotoszyńskiego: "Cecylia" z Kobylina, "Harmonia" ze Zdun i "Cecylia" z Sulmierzyc i Chór Mieszany im. Cz. Czypickiego z Koźmina Wlkp. Prowadząca spotkanie dyrygentka Gabriela Dopierała, stwierdziła, że spotkania są również okazją do uhonorowania zasłużonych działaczy chóru. Jest wśród nich również druh Stefan Kaźmierczak, który obchodził jubileusz 40-lecia działalności w chórze.


15.06 - śpiew podczas procesji i mszy św. na Starym Rynku z okazji święta Bożego Ciała.
23.06 - msza św. na Nowym Rynku w intencji Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2.07 - wyjazd do Żerkowa i udział w imprezach: III Integracyjny Zjazd Chórów Południowej Wielkopolski, XIX Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski, Jubileusz 115 - lecia chóru im. K.T. Barwickiego z Jarocina. W imprezie wzięło udział 19 chórów z całej Wielkopolski.
8.07 - śpiew podczas mszy św. w intencji 50-lecia pożycia małżeńskiego Aleksandry i Edwarda Namyślaków. W latach pięćdziesiątych Aleksandra Namyślak śpiewała w chórze.
8.07 - w wieku 81 lat, zmarł Franciszek Staniek, który w chórze śpiewał przez 10 lat. Chór uczestniczył w pogrzebie, który odbył się 17 lipca.
12.08 - święto Patrona Miasta Św. Wawrzyńca. Z tej okazji na Starym Rynku odbyła się uroczysta msza, podczas której oprawę muzyczną sprawował chór i orkiestra dęta.
22.09 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Koźminie Wlkp. obchodziła setną rocznicę Strajku Dzieci Koźmińskich. Z tej okazji odbyła się uroczystość z udziałem wielu gości. Był wśród nich prezes chóru Wojciech Gaweł, który przekazał jubilatom życzenia i dyplom. Należy wspomnieć, że Czesław Czypicki, w okresie strajku Dzieci Koźmińskich był członkiem Tajnego Komitetu Strajkowego, który wspomagał rodziców i dzieci oraz bronił przed represjami Prusaków.
28.09 - chór udał się do Krotoszyna, gdzie wystąpił jako gość honorowy podczas imprezy "Senior z inicjatywą".
2.10 - odbyło się zebranie Zarządu, podczas którego powołano komisję do przejęcia dokumentów i rozliczenia kasy chóru. Ze względów zdrowotnych z funkcji skarbnika zrezygnowała druhna Krystyna Gawrońska. Nowym skarbnikiem został druh Zygmunt Olejniczak.
11.11. - chór wziął udział w obchodach 88 rocznicy odzyskania niepodległości. W ośrodku kultury odbył się montaż słowno-muzyczny, który wykonały: dzieci z SP im. Kornela Makuszyńskiego, Do-Re-Mi i chór im. Cz. Czypickiego. Imprezę przygotowały Alfreda Damazyniak i Gabriela Dopierała.
18.11 - chór wziął udział w dwóch mszach z okazji jubileuszu małżeńskiego: 50-lecia Rozalii i Wacława Dorszów, 40-lecia Aleksandry i Bogdana Bączkiewiczów. Aleksandra i Wacław są członkami chóru.
22.11 - w tradycyjne święto patronki śpiewaków i muzyków św. Cecylii w kościele św. Stanisława odbyła się msza św. z udziałem chóru. Cieple słowa i życzenia skierował do chóru ks. proboszcz Marek Spychała. Po mszy chórzyści udali się do ośrodka kultury na spotkanie z udziałem burmistrza Macieja Bratborskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Justyna Zaradniaka. Goście złożyli chórzystom życzenia, a dyrygentkom wręczyli kwiaty. Zapewnili o dalszym wspieraniu działalności chóru.
11.12 - odbyło się zebranie Zarządu chóru. Uzgodniono program koncertu kolęd i terminy występów w Koźminie oraz udział w kolędowych spotkaniach w Kowalewie i Krotoszynie, organizowanych przez Związek Chórów Kościelnych i Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Ostrowie Wlkp.
20.12 - koźmińscy harcerze przed swoim pomnikiem w parku przekazali władzom samorządowym i przybyłym koźminianom Betlejemskie Światło Pokoju. Podczas ceremonii odpalania świateł chór prowadził śpiew kolęd.
21.12 - w salce sesyjnej Rady Miasta odbyło się spotkanie opłatkowe. Władze samorządowe zaprosiły przedstawicieli szkół, organizacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy. Chór reprezentował Prezes Honorowy i kronikarz Stefan Kaźmierczak.
21,12 - odbyło się spotkanie opłatkowe w gronie członków chóru i osób go wspierających. Prezes Wojciech Gaweł odczytał życzenia świąteczno - noworoczne od władz samorządowych i zaprzyjaźnionych chórów.
31.12 - chór wziął udział w mszy św. w Farze, gdzie śpiewem kolęd wzbogacił jej liturgię.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn