kwiecień
2021
15
czwartek
Adolfiny
Odetty
Wacława

      

  Inwestycje Gminne

ROK 2016

Budowa miejsko-gminnej biblioteki  w Koźminie Wielkopolskim  

Sukcesem koźmińskiego samorządu  w 2016 r. było pozyskanie  kwoty 1.082. 311,00 zł na adaptację budynku po  miejskim przedszkolu na siedzibę biblioteki publicznej. Pieniądze pochodzą z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020. Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek, realizowanego przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach naboru ogłoszonego przez Instytut Książki wpłynęło 255 wniosków poprawnych formalnie. Ostateczną akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskało 89 wniosków. Gmina Koźmin Wielkopolski w ocenie merytorycznej uplasowała się na wysokim 29 miejscu.
Budowa biblioteki  zostanie zrealizowana w latach 2016- 2017 

Nowe osiedle przy ul. Z. Wł. Wyszyńskich i 25 Stycznia  

   

Ponad rok trwała budowa ulicy Z. Wł. Wyszyńskich w Koźminie Wielkopolskim. Dwuetapowa inwestycja zakończyła się w czerwcu 2016r.   
Jesienią 2015 r. gmina przystąpiła do I etapu budowy. Prace obejmowały budowę 480 metrów jezdni z kostki brukowej o szerokości 5 metrów, wraz z chodnikiem o szerokości 1,5 m. Pierwszy etap inwestycji kosztował 602.733,57 tys. zł. Budowa oświetlenia ulicznego przy tej ulicy (II etap) pochłonęła 70.140,00 zł.
 
Wiosną 2016 r. przystąpiono do II etapu, który obejmował budowę 390 metrów brukowej pieszo-jezdni o szerokości 5 metrów przy ul. Z.Wł.Wyszyńskich (wzdłuż kompleksu sportowego) do ul.25-go Stycznia i odcinka ul.25-go Stycznia. Koszt II etapu to 394.992,19  zł.  Na budowę ul.Z.Wł. Wyszyńskich wydano w sumie z gminnej kasy 1.067.865,76 zł. W całości było to sfinansowane z budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski.   

Przebudowa ulicy Wiśniowej

W 2016 r. na przebudowę ulicy Wiśniowej gmina, która polegała na położeniu dywanika asfaltowego, gmina wydatkowała 46.449,15 zł.Nowe drogi w Skałowie i WałkowieJesienią 2016 r. przebudowano dwie drogi  gminne w Wałkowie i Skałowie, korzystając z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 123.000,00 zł.
W Wałkowie na odcinku 389 metrów drogi został wykonany dywanik asfaltowy, na podbudowie tłuczniowej. Koszt inwestycji to 153. 477,91 zł. W Skałowie powstało 463 metrów nowej drogi gminnej. Koszt inwestycji to 128.802,78 zł.

Kanalizacja przy ul. Glinki w Koźminie Wielkopolskim

 

W październiku 2016 r. Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. przystąpiły do przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej w ul. Glinki w Koźminie Wielkopolskim.
Koszty tego zadania to 519.000,00 zł W pierwszym etapie, który już się zakończył wykonano nową sieć na odcinku od ul. Pleszewskiej do ul. Szkolnej. Prace zakończą się  w połowie 2017r. Następnym etapem będzie wymiana nawierzchni chodników i drogi.
 

 

 

ROK 2015

 

 

Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej w Koźminie Wielkopolskim

Jesienią 2015 r. Gmina Koźmin Wielkopolski w porozumieniu w Powiatem Krotoszyńskim  wyremontował chodnik  przy ul. Poznańskiej na odcinku  od skrzyżowania ulic Poznańskiej z Jana Pawła II do cmentarzy. Gmina Koźmin Wlkp. wydała na tę modernizację ponad 69.000,00  zł.

Przebudowa drogi w Szymanowie

 

Jesienią 2015 r.  została przebudowana droga  gminna  we wsi  Szymanów. Modernizacja 1 kilometra drogi polegała na położeniu asfaltu o szerokości 4 metrów, po wcześniejszym wykorytowaniu i położeniu podbudowy tłuczniowej. Wykonano pobocza o szerokości 0,5 m., a także zainstalowano bariery ochronne na dwóch przepustach.
Całość  inwestycji kosztowała 327.107,38 zł.  Gmina Koźmin Wielkopolski otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 150.000,00 zł.


Wymiana wiat autobusowych na Starym RynkuW 2015 r. Gmina Koźmin Wielkopolski wymieniła dwie wiaty autobusowe na Starym Rynku. Nowe przystanki kosztowały 29.397,00 zł. 

 

Budowa "grzybka" w Orli

W maju 2015 r. gmina Koźmin Wielkopolski zakończyła budowę „grzybka” we wsi Orla. Samorząd  Koźmina Wielkopolskiego pozyskał na budowę wigwamu pieniądze z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013r. , Oś 4 Leader.  W ramach inwestycji wybudowano „grzybek” , wyposażono go w: media. ławki, stoły piknikowe i grilla. Teren wokół utwardzono i wyłożono kostką brukową.
Całkowity koszt zadania to około 147.424,00 zł, z tego dofinansowanie unijne wyniosło 67.169,00 zł.

 

Zakończenie budowy przedszkola przy ul. Boreckiej w Koźminie Wielkopolskim

1 września 2015 r. samorząd koźmiński oddał  do użytku nowoczesne przedszkole przy ul. Boreckiej w Koźminie Wielkopolskim. Jego budowa trwała niespełna rok. Inwestycja kosztowała 3.073.097,95 zł, z czego 1,8 mln gmina pozyskała z pożyczki unijnej JESSICA. Inwestycja polegała na przebudowie istniejącego budynku, dobudowaniu nowego skrzydła, wyposażeniu obiektu, budowie placu zabaw i parkingu. Więcej

 

 

ROK 2014

 

Rozpoczęcie budowy przedszkola przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp.

 

Pod koniec 2014r. roku gmina przystąpiła do modernizacji budynku ośrodka zdrowia przy ul. Boreckiej na potrzeby przedszkola. To priorytetowe dla koźmińskiego samorządu przedsięwzięcie, gdyż warunki lokalowe przedszkola uniemożliwiają przyjęcie do niego wszystkich chętnych dzieci. Inwestycję zaplanowano na lata 2014/2015. W 2014 r. został opracowany projekt budowlany, gmina pozyskała pozwolenie na budowę i w drodze przetargu wyłoniła wykonawcę. Firma budowlana wykonała większość prac przygotowawczych na placu budowy. Koszty budowy przedszkola  w  większości zostaną pokryte z unijnej pożyczki „JESSICA” ( ok. 1,8 mln). Gmina Koźmin Wlkp. jako pierwszy samorząd w Europie sfinansowała z JESSICI inwestycję - budowę ośrodka kultury przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.

Adaptacja budynku na potrzeby przedszkola w Starej Obrze

 

W 2014 r. gmina wyremontowała budynek starej szkoły w Starej Obrze na potrzeby przedszkola. Od września 2014 r. w nowych wnętrzach funkcjonuje jeden oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 19 dzieci w wieku od 2 do 4 lat. Koszt inwestycji to 197 330,99 zł. Sfinansowano ze środków własnych gminy.

 

Rozbudowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp.

 

 

Przy ul. Boreckiej gmina wybudowała budynek z przeznaczeniem na  nowe pracownie Zakładu Aktywności Zawodowej. Nowa hala jest wyposażona w węzeł sanitarny dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji to: 311 417,83 zł. Inwestycja została dofinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 127 890,00 zł.

Przebudowa ul. Słonecznej w Koźminie Wlkp. i drogi w Staniewie

 

W Koźminie Wielkopolskim przebudowano ul. Słoneczną o długości 367mb.

 

W Staniewie przebudowano drogę gminną o łącznej długości 227,5mb. Ogólny koszt przebudowy dróg wyniósł 514 930,39 zł. Na te zadania samorząd pozyskał dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w wysokości 129.000,00 zł.


 Budowa świetlicy wiejskiej w Serafinowie

Wiosną rozpoczęła się budowa świetlicy wiejskiej w Serafinowie. W niewielkim obiekcie, dostosowanym do liczby mieszkańców wsi i ich potrzeb znajduje się sala, zaplecze kuchenne i sanitarne. Gmina zakupiła stoły i krzesła, meble kuchenne i sprzęt agd. Obiekt został oddany do użytku pod koniec roku. Całkowity koszt inwestycji to 175 914,56 zł. Samorząd pozyskał dofinansowanie z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi LEADER  w wysokości 114 415,00 zł.   

 

Budowa świetlicy wiejskiej w Suśni

Budowę świetlicy wiejskiej dla mieszkańców Suśni gmina rozpoczęła już w 2013 r. Obiekt oddano do użytku w 2014 r. To niewielka sala wiejska z zapleczem kuchennym i sanitarnym. W ramach inwestycji zakupiono stoły i krzesła, meble kuchenne i sprzęt agd. Całkowity koszt to 137 384,00 zł. Na to zadania gmina pozyskała dofinansowanie z unijnego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 118 286,00 zł.

 

Siłownia zewnętrzna przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.

 

Od lipca mieszkańcy Koźmina mogą korzystać z siłowni zewnętrznej, która powstała w bezpośrednim sąsiedztwie boisk sportowych przy ul.Floriańskiej. To kolejny etap wzbogacania oferty obiektu rekreacyjno-sportowego w Koźminie. Inwestycja była prowadzona i finansowana przez Gminny Ośrodek Sportu. Koszt to ok.50 tys.zł.

Place zabaw

 

 

W 2014 r. powstało kilka nowych miejsc rekreacji w gminie Koźmin Wlkp. Przy wsparciu PROW, oś 4 LEADER, gmina wybudowała plac zabaw w Mokronosie, który kosztował 17 567,20 zł. W tym dofinansowanie z zewnątrz 11 430,00 zł.

Inne place zabaw w Wałkowie (10.461,15), Gościejewie (11.479,00), Gałązkach (10.076,04) i Góreczkach (15.471,00) i Wrotkowie (2.989,09) były finansowane z funduszu sołeckiego.

 

ROK 2012

Nowa siedziba ośrodka kultury przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. Pierwszy w Europie projekt miejski zrealizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy JESSICA

W wybudowanym w 60. latach obiekcie biurowo-warsztatowym Zakładu Gazowniczego w Koźminie Wielkopolskim, powstał nowoczesny ośrodek kultury. To dwukondygnacyjny budynek o ciekawej, nowoczesnej bryle architektonicznej. Powierzchnia użytkowa wynosi ponad 500 mkw. Znajdują się tu cztery sale przystosowane do prowadzenia zajęć w trzech podstawowych sekcjach: muzycznej, plastycznej i tanecznej, a także przestrzenne zaplecze administracyjno-biurowe. Ponadto obiekt posiada, wyposażoną w multimedia salę kameralną. To budynek bez barier, wyposażony w windę dostępny dla osób niepełnosprawnych. Teren wokół ośrodka kultury, to plac o pow. ponad 1000 mkw., utwardzony kostką brukową i ogrodzony. 1 grudnia 2011r. gmina Koźmin Wielkopolski podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na udzielenie pożyczki w ramach inicjatywy unijnej JESSICA w wysokości 1 mln zł. Prace budowlane trwały od jesieni 2011r. do listopada 2012r. Wykonawcą była Firma Usługowo- Handlowa ROMI z Kobylina. 

 

     

 

Rok 2010


Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje boisko Orlik 2012" przy ul.Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim. 
 
W ramach inwestycji powstał kompleks oświetlonych i ogrodzonych boisk: boisko do piłki koszykowej i siatkowej oraz boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, a także budynek sanitarno - szatniowy. Wartość zadania, określona w przetargu to kwota - 998.316,33 zł. Finansowanie kosztów budowy boisk "Orlik" odbywa się z następujących źródeł: środki z budżetu państwa w ramach rządowego programu budowy "Orlików" ( nie więcej jednak niż 33% wartości inwestycji),  środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego  (nie więcej jednak niż 33% wartości inwestycji), środki z budżetu gminy. Prace wykonuje konsorcjum, wyłonione w drodze przetargu, ogłoszonego przez UMiG - Zaklad Usługowy "Marzyński" z Jarocina i ALKA MAR, spółka z siedzibą w Poznaniu. Termin realizacji: marzec - sierpień 2010 r. 
 
       


Przebudowa budynku sali kinowo – widowiskowej wraz z zapleczem przy ul. Boreckiej w Koźminie Wielkopolskim.

Około 1 mln zł gmina Koźmin Wielkopolski przeznaczyła z budżetu gminy na modernizację budynku kina „Mieszko”. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy miasta i gminy Koźmin Wielkopolski mają do dyspozycji spełniającą wszelkie standardy klimatyzowaną salę widowiskowo – kinową, wyposażoną w 156 foteli kinowych, profesjonalną scenę i oświetlenie. Całość dopełnia komfortowa garderoba dla artystów. Na piętrze budynku mieści się klimatyzowana sala konferencyjno – wystawowa z zapleczem kuchennym. Budynek jest ocieplony, wyposażony w nowe okna i elewację, pomalowaną w kolorach beżowo – brązowych. Prace modernizacyjne prowadziła, wyłoniona w przetargu, Firma Usługowo – Handlowa Roman Stanisławski z Kobylina. Były one prowadzone od stycznia do czerwca.

       Budowa ośrodka kulturalno - rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Skałowie

Pod koniec czerwca został oddany do użytku ośrodek szkolno - rekreacyjny w Skałowie. Centralne miejsce na terenie ośrodka zajmuje  wigwam o konstrukcji drewnianej z miejscami siedzącymi dla 70 osób. Tuż obok znajduje się parking samochodowy z 30 miejscami, a także boisko sportowe i plac zabaw. Inwestycję wykonał Zakład Usługowy "Marzyński" z Jarocina (Wilkowyi), wyłoniony w drodze przetargu. Koszt to ok. 612 tys.zł. Na tę inwestycję gmina pozyskała środki finansowe z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 i uzyskała refundację kosztów w wysokości około 70 proc.  
 
    Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn