lipiec
2020
15
środa
Henryka
Igi
Włodzimierza

      

  Strona główna

Rajd szlakiem Kosynierów 1848 roku

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Koźminie Wlkp., zaprasza w sobotę, 25 kwietnia na Wiosenny Rajd Rowerowy do Wałkowa „Szlakiem Kosynierów 1848 r.”

 

REGULAMIN WIOSENNEGO RAJDU ROWEROWEGO DO WAŁKOWA „Szlakiem Kosynierów 1848r.”

 

1. Organizatorzy rajdu:

SP w Starej Obrze

Oddział PTTK Koźmin Wlkp.

Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

 

2. Cele rajdu:

- wzbudzenie uczuć patriotycznych dzieci i młodzieży,

- popularyzacja czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu,

- zapoznanie młodzieży z turystycznymi i krajoznawczymi walorami gminy Koźmin Wlkp., 

- potwierdzenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej,

- umacnianie więzi koleżeńskich wśród turystów,

 

3. Trasy rowerowe - wybór dowolny.

 

4. Meta rajdu - SP w Starej Obrze.

 

5. Miejsce Pamięci  Narodowej - grób Powstańców 1848r. i zapalenie zniczy - godz.10.30

 

6. Na mecie rajdu odbędzie się guiz wiedzy o wydarzeniach Wiosny Ludów 1848r. Ziemi Koźmińskiej  (połączony z nagrodami). Źródła: J.Wawrzyńczak - Kronika Koźmina, Szkice Koźmińskie nr1, nr 2

 

7. Warunki uczestnictwa:

- w rajdzie mogą brać udział członkowie PTTK i osoby niezrzeszone, które opłacą wpisowe,

- w rajdzie mogą uczestniczyć drużyny młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pod opieką swych nauczycieli,

- pisemne zgłoszenia (listy uczestników) muszą być potwierdzone przez dyrekcję szkoły;

Wpisowe:

- członkowie PTTK z opłaconą składką za 2008r. - 3 zł.

- pozostali uczestnicy imprezy - 6 zł

- opiekunowie drużyny są zwolnieni z opłaty wpisowego

Zgłoszenia uczestnictwa wraz z opłatą wpisowego przyjmuje biuro Oddziału PTTK w Koźminie Wlkp. ul. Kopernika 1 (Gimnazjum) we wtorki w godz. 15.00 - 16.00. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń i wpłat do dnia 17.04.2009 r.

Informacja telefoniczna pod numerem 0 62 721 62 62

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

- pamiątkowy znaczek rajdowy,

- gorącą herbatę (do własnych kubków),

- prawo do udziału w konkursie - quizie z nagrodami za zajęcie czołowych miejsc.

 

8. Postanowienia końcowe:

- rajd odbędzie się bez względu na pogodę,

- uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie,

- uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Karty Turysty.    

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn