kwiecień
2021
15
czwartek
Adolfiny
Odetty
Wacława

      

  Strona główna

200 tysięcy na samochód strażacki

11 kwietnia Rada Miejska spotkała się na nadzwyczajnej sesji. Jej celem było dołożenie 75 tys. zł z gminnej kasy na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Koźmin Wielkopolski. Samochód, który dotychczas służy koźmińskim strażakom ma już 15  lat. Nasza jednostka, funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i często  korzysta z niego podczas akcji ratujących życie i mienie mieszkańców powiatu krotoszyńskiego. Obecnie pojawiła się szansa na nowy wóz strażacki dla miejscowej jednostki.

 W tegorocznym budżecie gminy radni zapisali kwotę 125 tys. zł dofinansowania na zakup lekkiego wozu strażackiego. W związku z nieprzyznaniem pieniędzy na to auto przez Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Poznaniu, na poziomie lokalnym zapadła decyzja o dalszych staraniach o nowy wóz strażacki.

W ostatnich tygodniach OSP Koźmin Wielkopolski wystąpiło z wnioskiem do Komendanta Głównego o zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki. Warunkiem zakwalifikowania się na sfinansowanie takiego samochodu jest wkład własny jednostki w wysokości 200 tys. zł.

 

Podejmując uchwałę na ostatniej sesji, radni zabezpieczyli koźmińskim strażakom tzw. wkład własny. Pozostaje tylko czekać cierpliwie, jak będzie decyzja władz centralnych straży i czy marzenia o nowym wozie staną się realne.

 

2019-04-18

Tekst i foto: UMiG 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn