Strona główna

Zaproszenie do składania ofert – sterylizacja psów i kotów wolno żyjących

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zaprasza do składania ofert na wykonywanie zabiegów sterylizacji/kastracji psów i wolno żyjących kotów oraz usypiania ślepych miotów z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zabiegów:

 

Zaoferowana cena za wykonanie zabiegu ma uwzględniać wszystkie niezbędne koszty, a w szczególności:

 

Wykonawca zobowiąże się do należytego poinformowania właściciela zwierzęcia o przygotowaniu psa lub kota do zabiegu.


Termin wykonywania zabiegów: od 1 marca 2019r. do 30 listopada 2019r.


Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów – cena oraz lokalizacja gabinetu.


Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1. W formularzu należy podać cenę za wykonanie 1 zabiegu oraz miejsce wykonywania zabiegów (adres, godziny otwarcia gabinetu). Podane w formularzu wartość brutto musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta powinna zawierać dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu (poświadczona własnoręcznym podpisem przez Zamawiającego za zgodność z oryginałem kopia).


Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na wykonywanie sterylizacji/kastracji psów i wolno żyjących kotów oraz usypiania ślepych miotów z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

Oferty składa się w siedzibie Zamawiającego (biuro nr 10) do dnia 15.02.2019r. do godz. 10.00.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

    Adam Niedziela, tel. (62) 721 93 20, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Irena Maroszek, tel. (62) 721 93 42, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Attachments:
Download this file (Ogloszenie_sterylizacja.pdf)Ogloszenie_sterylizacja1039 kB
Download this file (ZapytanieOfertowe_sterylizacja.pdf)ZapytanieOfertowe_sterylizacja (pdf)135 kB
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn