Strona główna

Przebudowa odcinka drogi gminnej Kaniew-Skałów

Gmina zakończyła przebudowę odcinka drogi gminnej Skałów – Kaniew. Prace polegały na zmianie istniejącej nawierzchni brukowo-tłuczniowej na nawierzchnię asfaltową i wykonaniu obustronnie poboczy. Koszt to kwota 374.812,37 zł. Na budowę drogi Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego udzielił gminie pomocy finansowej 88 125,00 zł w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy ( przebudowy ) dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Reszta kwoty pochodziła z budżetu gminy.


 


2018-11-08

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn