kwiecień
2021
15
czwartek
Adolfiny
Odetty
Wacława

      

  Strona główna

Strefa płatnego parkowania

Zmiany w strefie płatnego parkowania od 12 listopada 2016r.

12 listopada nastąpiły  zmiany w strefie płatnego parkowania w Koźminie Wielkopolskim. Na sesji, 25 października radni podjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

Po analizie wniosków i uwag złożonych przez mieszkańców w sprawie funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania radni postanowili:
- zmniejszyć opłatę za zastrzeżone stanowiska postojowe (koperty)  na 150,00 zł,
- zmniejszyć opłatę abonamentową  dla zameldowanych w SPP  na 15,00 zł,
- zmniejszyć opłatę abonamentową  dla pozostałych pojazdów na 100,00 zł.

Uchwała Nr XXIV/154/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 25 października 2016r. zmieniająca  uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek, opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania 

 

UCHWAŁA Nr XIII/77/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn