kwiecień
2021
15
czwartek
Adolfiny
Odetty
Wacława

      

  Strona główna

Otwarty konkurs ofert NGO

 
ROK 2019 
 
AKTUALNE:
 
Wyniki otwartego konkursu ofert dla priorytetów 1-6 kliknij
 
Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie  i wspieranie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 us.3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w roku 2019
 
 
 
ZAKOŃCZONE:
 
ROK 2018
 
Oferta organizacji pozarządowej złożona na podstawie Art.19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Stara Obra - "Aktywna niedziela dla dzieci" - [kliknij]
 
Oferta organizacji pozarządowej, złożona na podstawie Art.19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Szkółka Piłkarska GOS Koźmin Wielkopolski - Turniej Piłki Nożnej "Koźmin CUP" - [kliknij]
 
 
Oferta organizacji pozarządowej, złożona na podstawie Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Stowarzyszenie Aktywny Koźmin Wielkopolski - "Śladami lokalnej przeszłości - warsztaty edukacyjne i gra terenowa." - [kliknij]
 
Wyniki otwartego konkursu ofert PRIORYTET 1-8 [kliknij]

 Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.


PRIORYTET 1
Rozwój wspólnot lokalnych. Działanie 1.1 Organizacja imprezy dla miłośników motoryzacji w Koźminie Wielkopolskim. Działanie 1.2 Organizacja Festiwalu Piosenki

PRIORYTET 3
Turystyka i krajoznawstwo Działanie 3.1 Propagowanie aktywnej turystyki wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

PRIORYTET 4
Ochrona i promocja zdrowia Działanie 4.1 Promowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

PRIORYTET 7
Nauka, edukacja oświata i wychowanie Działanie 7.2 Organizacja zajęć teatralnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Koźmin Wlkp.Działanie 7.3 Organizacja zajęć edukacyjnych na wodzie z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

PRIORYTET 8
Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym. Działanie 8.1 Aktywizacja społeczna seniorów i seniorek.

Treść ogłoszenia - [kliknij]
 
 


Wyniki otwartego konkursu ofert PRIORYTET 2 Działanie 2.1. Sport, PRIORYTET 6 Działanie 6.1 Usługi opiekuńcze [KLIKNIJ]
 
Burmistrz   Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.
PRIORYTET 2.   –   wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Działanie 2.1 Sport
PRIORYTET 6. - Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Działanie 6.1. Usługi opiekuńcze.
 
 
 
ROK 2017
 
AKTUALNE:
 
ZAKOŃCZONE:
 
WYNIKI konkursu PRIORYTET 1 Działanie 1.1 Organizacja imprezy dla miłośników motoryzacji w Koźminie Wielkopolskim. Działanie 1.2 Organizacja Festiwalu Piosenki, PRIORYTET 3 Działanie 3.1 Propagowanie aktywnej turystyki wsród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, PRIORYTET 4 Działanie 4.1 Promowanie idei honorowego krwiodawstwa wsród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, PRIORYTET 7 Działanie 7.2 Organizacja zajeć teatralnych dla dzieci i młodzieży z tereny miasta i gminy Koźmin Wlkp., PRIORYTET 8 Działanie 8.1 Aktywizacja społeczna seniorów i seniorek - [kliknij]
 
Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.

PRIORYTET 1 Rozwój wspólnot lokalnych. Działanie 1.1 Organizacja imprezy dla miłośników motoryzacji w Koźminie Wielkopolskim. Działanie 1.2 Organizacja Festiwalu Piosenki

PRIORYTET 3 Turystyka i krajoznawstwo Działanie 3.1 Propagowanie aktywnej turystyki wsród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

PRIORYTET 4 Ochrona i promocja zdrowia Działanie 4.1 Promowanie idei honorowego krwiodawstwa wsród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

PRIORYTET 7 Nauka, edukacja oświata i wychowanie Działanie 7.2 Organizacja zajeć teatralnych dla dzieci i młodzieży z tereny miasta i gminy Koźmin Wlkp.

PRIORYTET 8 Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym. Działanie 8.1 Aktywizacja społeczna seniorów i seniorek.
 
Ogłoszenie o konkursie [kliknij]
 
* * *
 
WYNIKI PRIORYTET 2 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Działanie 2.1 Sport Priorytet 6 Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej Działanie 6.1 Usługi opiekuńcze [kliknij]
 
Burmistrz   Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017 PRIORYTET 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Działanie 2.1 Sport; PRIORYTET 6. Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób Działanie 6.1 Usługi opiekuńcze [kliknij] [kliknij]

ROK 2016

 
Aktualne:
 
 
 
Zakończone:
Oferta organizacji pozarządowej złożona na podstawie Art 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Koźmińskiego Klubu Sportowego "Biały Orzeł" - Festyn piłkarski z okazji 90.lecia KKS "Biały Orzeł" [kliknij]
 

 
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA PRIORYTET 1.Działanie 1.3 [kliknij]
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA PRIORYTETÓW 1-7 [kliknij]

Ogłoszenie o konkursie dla PRIORYTET 1-7
[kliknij]

PRIORYTET 1    – wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej
Działanie  1.1 Organizacja imprezy dla miłośników motoryzacji w Koźminie Wielkopolskim   
Działanie 1.2    Organizacja Festiwalu Piosenki
Działanie 1.3    Aktywizacja społeczna i integracja seniorów i seniorek [kliknij]

PRIORYTET 2   –   wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Działanie 2.1 Sport

PRIORYTET 3 - turystyka i krajoznawstwo
Działanie 3.1.  Propagowanie aktywnej turystyki wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski

PRIORYTET 4.  – ochrona i promocja zdrowia
Działanie 4.1 Promowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców  miasta               i gminy Koźmin Wielkopolski 

PRIORYTET 6. - pomoc społeczna
Działanie 6.1. Usługi opiekuńcze

PRIORYTET 7 - nauki, edukacji, oświaty i wychowania
Działanie 7.1 Organizacja zajęć warsztatowych z zakresu edukacji muzycznej prowadzonej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski
Działanie 7.2 Organizacja zajęć teatralnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Koźmin WielkopolskiZakończone:

ROK 2015


Oferta organizacji pozarządowej złożona na podstawie Art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Oferta stowarzyszenia "Razem w przyszłość - Wspólnie dla Gimnazjum im.Zjednoczonej Europy" [kliknij]


PRIORYTET 1. – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Działanie 1.1 Sport

PRIORYTET 2. - Pomoc społeczna Działanie 2.1.
Usługi opiekuńcze

Ogłoszenie o konkursie (priorytet 1-2) z dnia  14.01.2015r. [kliknij]

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT PRIORYTET 1  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Działanie 1.1 Sport PRIORYTET 2. - Pomoc społeczna Działanie 2.1. Usługi opiekuńcze [kliknij]

PRIORYTET 3. – Turystyka i krajoznawstwo Działanie 3.1. Propagowanie aktywnej turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski

PRIORYTET 4. – Ochrona i promocja zdrowia Działanie 4.1.
Promowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski

PRIORYTET 5. – Kultura i sztuka Działanie 5.1.
Kultura

PRIORYTET 6. – Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej Działanie 6.1
Organizacja Zlotu Fiata 126P w Koźminie Wielkopolskim

Ogłoszenie o konkursie (priorytet 3-6) z dnia 06.03.2015 [kliknij]

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT PRIORYTET 3. – Turystyka i krajoznawstwo Działanie 3.1. Propagowanie aktywnej turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski PRIORYTET 4. – Ochrona i promocja zdrowia Działanie 4.1. Promowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski PRIORYTET 5. – Kultura i sztuka Działanie 5.1. Kultura PRIORYTET 6. – Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej Działanie 6.1 Organizacja Zlotu Fiata 126P w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

ROK 2014

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
PRIORYTET 7. - Ochrona zwierząt. Działanie 7.1 Wyłapywanie, transport i opieka nad bezdomnymi zwierzętami [kliknij]


PRIORYTET 7. - Ochrona zwierząt. Działanie 7.1
Wyłapywanie, transport i opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Ogłoszenie o konkursie z dnia 23.06.2014r. - [kliknij]


Zakończone:

PRIORYTET 7. - Ochrona zwierząt. Działanie 7.1
Wyłapywanie, transport i opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Ogłoszenie o konkursie - [kliknij]

Unieważnienie otwartego konkursu ofert PRIORYTET 7. - Ochrona zwierząt. Działanie 7.1 Wyłapywanie, transport i opieka nad bezdomnymi zwierzętami - [kliknij]


PRIORYTET 1. -
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Działanie 1.7.
Propagowanie piłki nożnej wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

Ogłoszenie o konkursie PRIORYTET 1.
Działanie 1.7  [kliknij]

PRIORYTET 1. -
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Działanie 1.1. Propagowanie piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży.Działanie 1.2. Propagowanie tenisa ziemnego wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin  Wielkopolski. Działanie 1.3.  Propagowanie karate wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski. Działanie 1.4. Propagowanie brazylijskiego  jiu jitsu wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski. Działanie 1.5. Propagowanie taekwondo olimpijskiego wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski. Działanie 1.6.Propagowanie unihokeja wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, w tym organizacja otwartego turnieju dla min 6 drużyn.

Ogłoszenie o konkursie PRIORYTET 1. Działanie od 1.1 do 1.6  [czytaj]

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT PRIORYTET 1- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Działanie 1-7 - [kliknij]


PRIORYTET 1. - Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej. Działanie 1.1 Organizacja Zlotu Fiata 126P w Koźminie Wlkp. Działanie 1.2 Organizacja imprezy pn."Rajd Koźmińskich Kołowników".

PRIORYTET 2. - Turystyka i krajoznawstwo. Działanie 2.1 Propagowanie aktywnej turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

PRIORYTET 3. - Ochrona i promocja zdrowia. Działanie 3.1 Promowanie idei honorowego krwiodawsta wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

PRIORYTET 4. - Kultura i sztuka. Działanie 4.1 Animacja teatralna seniorów. Działanie 4.2 Edukacja teatralna i wychowanie przez sztukę mlodzieży z terenu miasta i gminy Koźmin Wlkp.

Ogłoszenie o konkursie ( PRIORYTET 1-4) [czytaj]

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT PRIORYTET 1-4  [czytaj]


PRIORYTET  6.  – 
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji  życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Działanie 6.1. - Usługi opiekuńcze.

Ogłoszenie o konkursie - [czytaj]

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT PRIORYTET  6.  –  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji  życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Działanie 6.1. - Usługi opiekuńcze - [czytaj]
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn