kwiecień
2021
15
czwartek
Adolfiny
Odetty
Wacława

      

  Strona główna

Gospodarka odpadami

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2019 ROK - czytaj w załącznikach 
 
 
Informacja o gospodarce odpadami komunalnymi za 2017 [kliknij]
 
INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI - za 2016 [KLIKNIJ]
 
 
 
Urząd Miasta i Gminy informuje mieszkańców, że na terenie Koźmina Wielkopolskiego można oddawać przeterminowane leki do następujących aptek:

1. Apteka „Klasztorna” ul. Klasztorna 13
2. Apteka "Eskulap", ul. Jana Pawła II 17
3. Apteka "NOVA", ul.Kopernika 14
Opady komunalne z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski odbiera Zakład Usług Komunalnych EKO-KAR Karol Mądrzak z Raszkowa. Gmina Koźmin Wielkopolski podpisała umowę wykonawcą tej usługi. Firma z Raszkowa wygrała przetarg na zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2019.Informacja o zasadach gospodarki odpadami po 1 lipca 2013r. [kliknij]
 
 
 
 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koźmin Wielkopolski 

Uchwała Nr XLIX/321/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski - obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. - [kliknij]

 

Uchwała Nr XXVI/173/2016 zmiana uchwały Nr XXIII/144/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 8 września 2016r. w sprawie Regulaminu otrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

 

Uchwała Nr X/56/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koźmin Wlkp. - [kliknij-  obowiązuje od 1 stycznia 2016r.

Uchwała Nr XXVI/174/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 7 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koźmin Wlkp [kliknij] - obowiązuje do 31 grudnia 2015r.


Metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłat

Uchwała Nr LI/339/2018  Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - obowiązuje od 1 stycznia 2019r. - [kliknij]

 

Uchwała Nr IX/41/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty - [kliknij] - obowiązuje od 1 sierpnia 2015r.

Uchwała Nr XXVI/175/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 7 marca 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - [kliknij] - obowiązuje do 31 lipca 2015r.


Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr II.14.2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - [kliknij]

Uchwała Nr IX/42/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - [kliknij] - obowiązuje od 1 sierpnia 2015r.

 

Uchwała Nr XXVI/176/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 7 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- [kliknij] - obowiązuje do 31 lipca 2015r.Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XLIX/322/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/174/2016 - obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. - [kliknij]
 
Uchwała Nr XXVI/174/2016 szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. [kliknij]

 

Uchwała Nr X/57/15 w Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczenie przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - [kliknij]-obowiązuje od 1 stycznia 2016r.

 

Uchwała Nr XXVI/177/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 7 marca 2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczenie przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - [kliknij] - obowiązuje do 31 grudnia 2015r.


Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

 

Uchwała Nr LI/340/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz  warunków i tryby składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - obowiązuje od 1 stycznia 2019r. -  [kliknij

 

Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i tryby składania deklaracji za pomocą środków komnikacji elektronicznej -  [kliknij]-obowiązuje od 1 sierpnia 2015r.

 

Uchwała Nr XXVI/178/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  - [kliknij]-obowiązuje do 31 lipca 2015r.


Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]


Najczęściej zadawane pytania [kliknij]

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn