luty
2016
10
środa
Pogoda w Kozminie Wielkopolskim
Elwiry
Elizy
Jacka 

   
 
Program "Uczeń na wsi" Drukuj Email

Program "UCZEŃ NA WSI" jest programem PFRON, którego realizatorem jest gmina. Jest on ukierunkowany na pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie.

 

O pomoc w ramach tego programu mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych:

 

 • Posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • Rozpoczynające lub kontynuujące naukę
 • Stale zameldowani na terenie gminy
 • Dochód brutto na członka rodziny nie może przekraczać 120% najniższego wynagrodzenia ( obecnie 1.531,20 zł. )

 

Aby ubiegać się o pomoc należy do dnia 30 września br. złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w Referacie Oświaty UMiG w Koźminie Wlkp. (druk wniosku można otrzymać w Referacie Oświaty UMiG) :

 

 1. kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia
 2. oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym - wzór oświadczenia stanowi załącznik do wniosku
 3. zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej
 4. kserokopię aktu urodzenia ucznia - dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka
 5. kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym - dotyczy Wnioskodawców będących opiekunami prawnymi dziecka.

 

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie nie może przekroczyć:

 

 1. w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum - kwoty 2.000,- zł. w ciągu jednego roku szkolnego 
 2. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej - kwoty 3.000,-zł. w ciągu jednego roku szkolnego
 3. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczenia opłat za naukę (czesnego) - kwoty 4.000,-zł. w ciągu jednego roku szkolnego.

 

Przyznane w ramach pomocy dofinansowanie może obejmować następujące koszty:

 

 1. zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
 2. uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne)
 3. związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament), z wyłączeniem zakupu komputerów
 4. kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia)

 

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznane środki mogą dodatkowo obejmować następujące koszty:

 

 1. opłaty za naukę (czesne) 
 2. zakwaterowanie (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem zamieszkania) 
 3. dojazdów do szkoły
 
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też korzystać z nich współpracujący z nami reklamodawcy oraz firmy badawcze. Jeżli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.