luty
2019
23
sobota
Damiana
Romana
Romany

           

  Strona główna

Nowe pracownie w „Jedynce”

Podczas wakacji odbył się generalny remont klas w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźminie Wlkp., w tym, w szczególności pracowni fizyczno – chemicznej oraz informatycznej ze względu na konieczność dostosowania ich do potrzeb uczniów starszych, by zapewnić  im realizację podstawy programowej.

 

 

 

 

 Klasy zostały pomalowane, wymieniono w nich drzwi, zamontowano nowe oświetlenie  i wykonano instalację elektryczną i komputerową. Zostały w nich zamontowane nowe tablice oraz nowoczesne 65 calowe monitory multimedialne. Ponadto, uczniowie będą mogli się uczyć siedząc na wygodnych krzesłach przy nowych stolikach.

 Szkoła przeznaczyła na remonty i zakupy pomocy dydaktycznej środki finansowe:

- z budżetu gminy: 21.200 zł na remont pracowni komputerowej, 18.000 zł na zakup komputerów, 8.000 zł zakup krzeseł i ławek.

Przygotowując nowy rok szkolny szkoła napisała dwa projekty, pozyskując środki:
- program rządowy „Aktywna tablica” (17.500 zł w tym 3.500 zł wkład własny z budżetu gminy) na dofinansowanie do projektu na zakup 2 monitorów interaktywnych do pracowni fizyczno-chemicznej i komputerowej,
- program oświatowej subwencji ogólnej MEN „Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych” (10.000 zł).

Szkoła została wsparta przez Radę Rodziców i lokalnych przedsiębiorców, co pozwoliło  na remont i doposażenie pracowni fizyczno-chemicznej i komputerowej.

Klasy prezentują się bardzo nowocześnie i zachęcają, by rozpocząć w nich naukę.

 

     

 

2018-09-04

Tekst i foto: SP NR 1

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn