marzec
2019
19
wtorek
Aleksandryny
Józefa
Nicety

         

  Strona główna

Deratyzacja 2018

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, będzie ona przeprowadzana w dniach 30 kwietnia - 01 czerwca 2018r.


Harmonogram deratyzacji:

- zakup trutki do 09.05.2018r.
- wyłożenie trutki od dnia 10.05.2018r. do dnia 01.06.2018r.

Należy użyć trutek znajdujących się w handlu. Trutkę wyłożyć ściśle wg pouczenia na opakowaniu. Resztki nie spożytych trutek oraz padłe szczury i myszy zebrać i spalić lub głęboko zakopać (1 metr) w odległości co najmniej 20 m od źródła wody pitnej. W czasie wyłożenia trutek muszą być zachowane wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć zatrucia zwierząt domowych. Należy również pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawić ich bez opieki.

W celu należytego wykonania deratyzacji, zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym na ludzi przez szczury i myszy oraz zapobieganiu stratom gospodarczym wyrządzonym przez gryzonie, konieczne jest włączenie się do akcji wszystkich mieszkańców.

Kontrolę i nadzór nad przeprowadzeniem prowadzą: osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Państwowy Powiatowy Inspektor Weterynarii.

Osoby nie stosujące się do powyższych ustaleń, podlegają karze grzywny, wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń. .
Trutkę należy wykładać w śmietnikach, budynkach gospodarczych, piwnicach, ustępach itp. miejscach.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn