listopad
2018
22
czwartek
Cecylii
Jonatana
Marka

                     

  Strona główna

Złóż wniosek o wydanie dowodu osobistego

Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim przypomina o składaniu wniosków o wydanie dowodów osobistych, które utraciły  ważność w 2017r. oraz utracą ważność w 2018r. Data ważności dowodu jest umieszczona w prawym dolnym rogu, na awersie dokumentu (strona ze zdjęciem). Dowody osobiste wydane na czas nieoznaczony zachowują swoją ważność. Średni czas oczekiwania na nowy dowód osobisty wynosi około miesiąca.

 

 Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu dowolnej gminy.

Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.


Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

Data publikacji

24.01.2018 r.

Tekst opracowała: Anna Jaśniak, UMiG

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn