wrzesień
2017
26
wtorek
Cypriana
Justyny
Łucji

http://www.kozminwlkp.pl/index.php/3424-111-rocznica-wybuchu-strajku-szkolnego-w-kozminie        

  Strona główna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2016r. poz. 2147 ze zm./, że w dniach od 24.08.2017r. do 14.09.2017r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia- część działki nr 209/16  położonej w Wrotkowie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn